Regulamin zakupów
 

Regulamin zakupów
 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEST-TEA.PL

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielami, operatorami oraz administratorami sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Best-Tea.pl są przedsiębiorca Kamil Dryniak (NIP 7941696977, REGON 146069257) oraz przedsiębiorca Daniel Andrzejczuk (NIP 1251421254, REGON 146066075), prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą BEST-TEA z siedzibą w Zielonce p. Warszawą, ul. Wilsona 31, 05-220 Zielonka (NIP Spółki Cywilnej: 1251616199, REGON Spółki Cywilnej: 146095220). Obaj przedsiębiorcy wpisani są do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.Best-Tea.pl jest sprzedaż detaliczna herbat Harney & Sons oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.Best-Tea.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.Best-Tea.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem  www.Best-Tea.pl
 3. SPRZEDAWCY – przedsiębiorca Kamil Dryniak (NIP 7941696977 , REGON 146069257) oraz przedsiębiorca Daniel Andrzejczuk (NIP 1251421254 , REGON 146066075), prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą BEST-TEA z siedzibą w Zielonce p. Warszawą, ul. Wilsona 31, 05-220 Zielonka (NIP Spółki Cywilnej: 1251616199, REGON Spółki Cywilnej: 146095220)
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego  www.Best-Tea.pl,
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.Best-Tea.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży,
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego,
 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.Best-Tea.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAŻY  - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcami a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.Best-Tea.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

III Rejestracja

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.Best-Tea.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest adres e-mail oraz hasło.
 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w Sklepie. 
 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego poinformowania o tym  Sklepu.

 

IV Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Strona jest dostępna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić, klikając w ikonę symbolizującą koszyk znajdującą się na karcie produktu. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.  
 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Po naciśnięciu pola „realizuj zamówienie->dalej“ następuje przeniesienie Klienta na stronę „Dane nadawcy i odbiorcy“. Dane bilingowe Klienta, który wcześniej poddał się procedurze rejestracji i/lub zalogowania, pojawią się automatycznie, przy czym pola z danymi będą aktywne, w związku z czym będzie można dokonać w nich koniecznych zmian. Dane Klienta, który nie jest zarejestrowany w Sklepie, należy wprowadzić do formularza samodzielnie.
 8. Po naciśnięciu pola „dalej“, następuje przeniesienie Klienta na stronę „Wybór płatności“, na której można dokonać wyboru odpowiedniej formy płatności.
 9. Naciśnięcie pola „Opłać zamówienie“ oznacza złożenie zamówienia i przekierowanie na stronę wybranego banku bądź innej formy zapłaty.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawcy przesyłają niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawców informacji o przyjęciu zamówienia.
 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 12. Kompletacja i wysłanie zamówienia odbywa się w dni robocze i następuje w ciągu 48 godzin.
 13. Kompletacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania opcji płatności „za pobraniem przy odbiorze“ bądź wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu (w przypadku skorzystania z opcji płatności „przelewem na rachunek bankowy sklepu”).
 14. Status zamówienia można sprawdzić dzwoniąc do obsługi sklepu pod numer +48 884 00 33 00 w dni robocze od godz. 11.00 do 15.00 bądź logując się do osobistego konta Kupującego na stronie Sklepu. Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla Kupujących, którzy zarejestrowali się w systemie. Informacje dotyczące statusu zamówienie dostępne będą również w komunikatach automatycznie wysyłanych e-mailem przez system Sklepu.
 15. W sprawie zamówień hurtowych lub zamówień przekraczających w zakresie wybranego towaru zasoby Sklepu prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.
 16. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania  zamówionych towarów.

 

V Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu (dane do przelewu znajdują się w ust. 3 niniejszego rozdziału),
  2. za pobraniem przy odbiorze (należność pobierana jest przez kuriera lub listonosza),
  3. kartą kredytową w internecie (VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Discover)
  4. przelewem elektronicznym (funkcja udostępniona dla właścicieli kont internetowych)
  5. w siedzibie Sklepu przy odbiorze osobistym
  6. przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

Citi Bank S.A. 93 1030 0019 0109 8530 0045 6386

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa skompletowanego zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Paczkomatów In Post. Istnieje możliwość odebrania zamówienia osobiście w siedzibie Sklepu.
 3. Zaleca się korzystanie z usług firmy kurierskiej w przypadku zamawiania akcesoriów porcelanowych i szklanych oraz dżemów i czekoladek.
 4. Czas dostawy i godzina dostarczenia przesyłki są uzależnione od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (Paczkomat In Post, kurier DPD) i podlega regulaminom tychże firm (dostępne na stronach www.inpost.pl i www.DPD.com.pl). W przypadku usługi kurierskiej przewidywany termin doręczenia paczki to następny dzień roboczy do godz. 17.00. W przypadku In Post Paczkomatów przewidywany termin doręczenia paczki to 2-4 dni roboczych.
 5. Wysyłka jest realizowana w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało skompletowane.
 6. Termin otrzymania przesyłki Kupujący może ustalić sumując czas realizacji zamówienia przez Sklep (ust. 12 rozdziału IV) oraz czas dostawy (ust. 4 rozdziału VI).
 7. Odbiór osobisty zamówienia odbywa się w siedzibie Sklepu, ul. Wilsona 31 w Zielonce k/Warszawy, w godzinach pracy Sklepu (dni robocze od 10.00 do 16.00). O tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, bądź telefoniczną. Zamówienie będzie każdorazowo gotowe do odbioru najpóźniej na drugi dzień roboczy następujący po dniu złożenia zamówienia. Wcześniejszy odbiór można uzgodnić mailowo lub telefonicznie pod numerem +48 884 00 33 00 w dni robocze od 11.00 do 15.00. W siedzibie Sklepu Klient odebrać może towar za który zapłacił z góry przelewem lub płatnością elektroniczną bądź zapłacić za towar przy jego odbiorze.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 10. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 11. Koszt dostawy ponosi Klient zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

 

 

Forma płatności - przedpłata: - przelewem na konto Sklepu - przelewem elektronicznym 

Forma płatności

za pobraniem

Odbiór własny
sklep Zielonka

 

0 zł Bezpłatny

 

Paczkomaty Inpost

do 25 kg

8,49 zł 
Przy zakupach powyżej 149 zł dostawa - bezpłatna

 11,49 zł 
Przy zakupach powyżej 149 zł dostawa - bezpłatna

Kurier DpD

do 20kg

13.99 zł
Przy zakupach powyżej 149 zł dostawa - bezpłatna 

16.99 zł
Przy zakupach powyżej 149 zł dostawa - bezpłatna  

 Poczta Polska

 do 20 kg

12,99 zł
Przy zakupach powyżej 149 zł dostawa - bezpłatna 

 

VII Reklamacje 

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawcy odpowiadają za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawców o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawcy w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkują się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomią go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawcy doprowadzają towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawcy, zgodnie z żądaniem Klienta, obniżą cenę lub zwrócą – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawców z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawcy są tylko pośrednikami przekazującymi złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawców.
  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawców w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

VIII Gwarancja

 

 1. Sprzedawcy nie udzielają gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawców mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

IX Zwroty

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@best-tea.pl  bądź też listownie na adres:

Kamil Dryniak, Daniel Andrzejczuk - BEST-TEA sp. c.

ul. Wilsona 31, 05-220 Zielonka

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawcy wraz z ceną towaru zwracają koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 2. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 6. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 7. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 8. dostarczania prasy;
 9. usług w zakresie gier hazardowych.
 10. Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

 

X Polityka prywatności

 

 1. Administratorami danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego są właściciele sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z obsługą Sklepu wysyłając e-mail na adres:  biuro@best-tea.pl lub listownie na adres Sprzedawców:

 

Kamil Dryniak, Daniel Andrzejczuk - BEST-TEA sp. c.

ul. Wilsona 31, 05-220 Zielonka

 

 1. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej czy przelewem elektronicznym obsługę Kupującego przejmuje serwis PayU, Transferuj.pl, PayPal. Serwis PayU, Transferuj.pl, PayPal jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze te znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi nowoczesnymi technologiami. Sklep nie ma dostępu do tych danych.

 

XI Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy www.Best-Tea.pl pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy www.Best-Tea.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. stałe,
  2. analityczne,
  3. zewnętrzne.

 

XII Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcami a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcami a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcami w następujący sposób:
  1. telefon: +48 884 00 32 00, +48 884 00 33 00
  2. e-mail:  biuro@best-tea.pl
  3. pisemnie na adres: Kamil Dryniak, Daniel Andrzejczuk - BEST-TEA sp. c., ul. Wilsona 31, 05-220 Zielonka
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.Best-Tea.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa sklepu internetowego www.Best-Tea.ploraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 7. Pytania i uwagi do regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@best-tea.pl
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 roku.

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl